Klik dig ind i UNSPSCs træstruktur

UNSPSC er opbygget som et hierarkisk system. Det vil sige, at inddelingen bliver mere præcis i sin angivelse af varen/tjenesteydelsen, for hvert niveau. Niveauerne hedder: Segment, family, class og commodity. Segment er det mest overordnede niveau. 

Du kan finde din kode og søge i træstrukturen her