Opdatering af UNSPSC version 19.0501 på dansk

UNSPSC version 19.0501 på dansk har nu været offentliggjort i et halvt år. I den forbindelse har vi fået ændringsforslag til oversættelsen fra brugere, og vi har derfor opdateret UNSPSC version 19.0501. Bemærk at det kun er oversættelsen, der er ændret og ikke koderne.

Spørgsmål til ændringerne kan rettes til unspsc@gs1.dk

 

Én kode opdateret i hjælpeværktøjet mapningsfil

I forbindelse med overgangen mellem UNSPSC version 7.0401 og UNSPSC version 19.0501 er offentliggjort et hjælpeværktøj, som kan give hjælp eller inspiration til producenter, som skal reklassificere deres produkter fra version UNSPSC 7.0401 til UNSPSC version 19.0501. Brugere af værktøjet har gjort os opmærksom på, at én UNSPSC kode kunne mappes bedre. Det drejer sig om UNSPSC v. 7.0401 commoditykode 42925507, som bør mappes til UNSPSC v. 19.0501 familykode 42320000.

Derfor er der nu uploadet en ny version af mapningsfilen, hvor den af brugere foreslået ændring er medtaget.

Hent mapningsfilen her.

 

Overgang fra UNSPSC version 7.0401 til UNSPSC version 19.0501

Den danske oversættelse af UNSPSC version 19.0501 er blevet offentliggjort.

Digitaliseringsstyrelsen har efter en høringsperiode offentliggjort en plan for overgangen mellem de to danske versioner. 

Udmelding om ibrugtagning af ny version af UNSPSC

 Se mere om overgangen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

 

Ny mulighed for ændring af danske tekster i UNSPSC version 19.0501

Digitaliseringsstyrelsen har meldt ud, at parter efter aftale kan begynde at benytte den nye danske UNSPSC version fra den 1. januar 2018, mens alle skal have taget versionen i anvendelse den 1. juli 2018.

Flere brugere har henvendt sig til GS1 Denmark med kommentarer til oversættelsen efter muligheden for kommentarer udløb medio maj. Det har givet anledning til at åbne for yderligere kommentarer til oversættelsen af UNSPSC version 19.0501 på dansk frem til 1. november 2017.

Har I input til den danske version af UNSPSC, så download skabelon her udfyld den med forslag, og send den til unspsc@gs1.dk, senest 1. november 2017. Har I mange forslag, så kontakt os på unspsc@gs1.dk, så vil vi finde en hensigtsmæssig løsning for leverance af et antal større input.

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til unspsc@gs1.dk.

 

Version 19.0501 med ændrede danske tekster er publiceret

Perioden for at komme med ændringsforslag til UNSPSC version 19.0501 er nu afsluttet. Vi har fået gode og relevante input. Derfor er der nu uploadet en version med de ændrede oversættelser, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Den 1. januar 2018 bliver det muligt at anvende UNSPSC version 19.0501 i Danmark, hvis der er en gensidig aftale imellem samarbejdspartnere.

Find din kode her, eller download UNSPSC version 19.0501 her