Om organisationerne bag UNSPSC

UNSPSC® (United Nations Standard Product and Services Code) er et internationalt klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser. Det anses for at være det mest effektive, fleksible og bredest dækkende klassifikationssystem, der findes i dag og er blevet brugt i 20 år.

Det bruges blandt andet til at skabe overblik over virksomheders og offentlige myndigheders forbrug og til at foretage systematiske søgninger i forbindelse med e-handel. Flere offentlige instanser har det som et krav i deres udbud og kontrakter, at leverandørerne skal oplyse UNSPSC-koden på deres vare/tjenesteydelse.

GS1 Denmark har håndteret oversættelsen af UNSPSC til dansk på vegne af de fællesoffentlige parter, som blandt andet er Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner. Projektet er en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

 

Et omfattende system 

UNSPSC version 19.0501 omfatter over 80.000 koder for varer og tjenesteydelser. De er struktureret i et hierarki med fire niveauer, hvor alt har sin unikke kode.

Klassifikationssystemet bruges i mange lande, og koderne er oversat fra engelsk til mange sprog. Fordi mange lande bruger kodesystemet, er det lettere at handle på tværs af landegrænser og sproglige skel.

Kort om UNSPSC