Disclaimer

Dette website udgives af GS1 Denmark med formålet at videregive information omkring GS1 Systemet.

GS1 Denmark vedligeholder løbende sidernes indhold, men garanterer ikke for sidernes korrekthed eller fuldstændighed. GS1 Denmark fraskriver sig derfor enhver konsekvens af brug informationer på sitet eller sites der linkes til.

Det anbefales, at man inden ibrugtagning af standarder, guidelines etc. retter henvendelse til GS1 Denmark for at sikre korrekt og opdateret information.

Dette website kan indeholde synspunkter og anbefalinger fra trediepart, der ikke nødvendigvis afspejler GS1 Denmarks synspunkter og anbefalinger. 

Links til eksterne web sites

Dette website indeholder links til andre websites, for hvilke GS1 Denmark ikke har noget ansvar.

GS1 Denmark undersøger løbende validiteten af disse websites indhold, men det er brugerens eget ansvar at sikre sig validitet og korrekthed af disse siders indhold.

Links til eksterne sider betyder ikke, at GS1 Denmark understøtter eller er enige i de anbefalinger og holdninger disse websites giver udtryk for. 

Sikkerhed

GS1 Denmark kontrollerer løbende dette website for at undgå uautoriseret adgang.

GS1 Denmark påtager sig intet ansvar for inteferens eller skade på brugernes computersystem, software eller data hidrørende fra brugen af dette website.

Brugerne opfordres til at tage nødvendige og tilstrækkelige forholdsregler i forbindelse med brugen af dette website, såsom viruskontrol eller andet, der kan tænkes at påvirke brugerens system. 

Copyright

Indholdet af dette website er copyright-beskyttet. Det tillades at downloade, vise, printe og reproducere materialer i uændret form med tydelig kildeangivelse til personlig, ikke-kommerciel brug, eller indenfor egen organisation. Herudover kræver brug af websitets informationer skriftlig godkendelse fra GS1 Denmark. Forespørgsler rettes til info@gs1.dk.

Det er ikke tilladt at benytte GS1 Denmark websitet til at sælge produkter eller services, eller til at øge trafikken på andre websites. 

Linkning til dette website

Der må linkes til dette website, men det foregår på eget ansvar. Der må ikke ændres i indhold, og man må ikke lade delelementer indgå i andre websites. Linkning foregår på brugerens ansvar. GS1 Denmark forbeholder sig retten til at forbyde linkning til dette website.